top of page

תקשורת חזותית

פרש עדי

054-6435588

shox

דקל בוברוב ויואב גתי

מיתוג ועיצוב אריזות לחברת שילוח חדשה ששמה shox. תהליך העבודה שם לעצמו כערך את מקסום חוויית פתיחת אריזה. הפרויקט מציג 6 אריזות שונות, אשר דרך עיצובן שואבת השראה מעולם החי, ואופן הפתיחה של כל אחת מהן שואב השראה מחיה אחרת. הפרויקט פועל בתוך התופעה התרבותית של הזמנה וקנייה באינטרנט, שהפכו בעידן הנוכחי לחלק משמעותי בתרבות הצריכה של האדם המערבי. בחירת המוצר, ההזמנה, ההמתנה להגעתו, הציפיה וההתרגשות מובילים לרגע אחד של פתיחת האריזה.

bottom of page