top of page

תואר שני בעיצוב

צדוק אלה

054-9911122

"Dignity" - כבוד, הדרה, אצילות

פרויקט רגשי - קולקציית אופנה המתייחסת באופן חומל ומכיל למוות ולמת המספקת זווית חיובית ליחס החברה למוות. הקולקציה מציגה דיאלוג אישי בין הרצון להכיל את המוות ואף למצוא בו נחמה, למול הקושי לשאת ולהתמודד עמו ועם השלבים האחרונים הקודמים לו. הרצון שלי הוא להנגיש את הנושא ולשנות את היחס הסטראוטיפי של החברה שלנו למוות ולזקנה, כדבר מאיים, מרתיע ומכוער על ידי יצירת קולקציה המשדרת עצב וכאב, לצד תחושות של חמלה, הכלה ואמפתיה. כמעצבת בחרתי להשתמש בבדים רכים וטבעיים וליצור גזרות, בדים ופיתוחי טקסטיל, בהם המכוער הופך ליפה ומרתק. דגמים שקופים ואווריריים, העומדים לצדם של דגמים בעלי מראה כבד נועדו להעביר, את אותן התחושות ולהדגיש את המתח שקיים בין רוחניות לגשמיות, גוף ונפש, שמים וארץ.

bottom of page