top of page

עיצוב תעשייתי

צרני עדו

058-4631400

TEA PARTY

דניאל ליבוביץ'

ארבעה אובייקטים מכניים שחיים סביב שולחן הקפה ובמאמץ משותף מכינים כוס תה. תהליך הכנת התה הופך למסורבל במורכבותו אבל מאפשר למשתמש ליהנות מהפואטיקה האלגנטית שבתנועה. הפרויקט בוחן את זכות הקיום של מכונות "טיפשות" בעולם של אובייקטים "חכמים" ומתאר מערכת יחסים של אדם ומכונה, בה המכונה לא שואפת להתעלות על היכולת האנושית אלא דווקא מנסה לחקות אותה.

bottom of page