top of page

אמנות רב תחומית

קבוצת חושן

נמרוד: 0544-544-524, לירון: 052-228-2727, בר: 050-658-9566, יעל: 052-685-2868

אתי אברג׳יל, מאיה אטון, ד"ר ינאי טויסטר, סשה סרבר

חושן הינה קבוצת אמנות המונה ארבעה חברים: נמרוד אסטרחן, לירון בן זיקרי, בר פלש ויעל פסמניק. הקבוצה הוקמה במסגרת הלימודים במחלקה לאמנות שנקר, מתוך רצון בעבודה קבוצתית-שיתופית ולשם יצירת פרויקט גמר משותף. חברי קבוצת חושן יוצרים מתוך מרחק מן המרכיבים האישיים של כל אחד מחברי הקבוצה, והיצירה נעשית מתוך פעולה משותפת שאינה מבוססת על הביוגרפי או הפרטי והאינדיבידואלי. הקבוצה מציגה תהליך עבודה אמנותי השואב השראה חומרית ורעיונית מהמקום בו היא פועלת: שנקר - סדנת פיסול - בית ספר לאמנות. הקבוצה משתמשת בערב-רב של סגנונות ואסטרטגיות יצירה שיתופיות מתוך מפגש ודיון קונספטואלי מתמיד של חברי הקבוצה, הפותחים מרחב להתנסויות חומריות וחוויות משותפות. חושן שמה דגש על תהליך העבודה המשותף ורואה את האינטראקציה האנושית של היוצרים ושל הצופים כחלק בלתי נפרד מן היצירה.

bottom of page