top of page

עיצוב תעשייתי

קדוש אורי

054-5313370

ATLAS

דניאל ליבוביץ'

משחר האנושות קיים חיבור בין האדם למוזיקה המתבסס על גירוי חושי רגשי ושכלי. אטלס הוא נגן שמאפשר הזדמנות למגע ישיר. באמצעות המגע מתחזקת תחושת הקרבה וההכרות בין המשתמש לנגן ובין המשתמש לזיכרון הסאונד. בעת החיבור בין הכדור לבסיס נוצר מופע ויזואלי, אשר קושר את הצליל עם התנועה בחלל ומייצר תחושות דומות לתחושת הסקרנות והפליאה של ניגון תיבת נגינה. אטלס הוא מוצר בעל טכנולוגיה מתקדמת, היוצר חוויה שפונה לרגש האדם.

bottom of page