top of page

אמנות רב תחומית

קוקו איילת

054-5540574

השיבני ואשובה

מאיה אטון

איילת קוקו נולדה וגדלה בשכונת "רמת עמידר" ברמת גן. היא מציגה בפרויקט הגמר מיצב שמציע אפשרות לחוויה אינטימית של הצופה בתוך החלל, ביחס לשאלות של חיים ומוות, תחושות של יצירה והרס, מחזוריות, תפילה וקבלה של החיים, זאת בעקבות מותו הפתאומי של דודה איתן חג'בי זצ"ל. במיצב עושה קוקו שימוש בפחם ובתבניות שמתכתבות עם הצורה של מודעות אבל ובצבעוניות של שחור ולבן. הלימוד במוסד גבוה ללימודי אמנות חושף ומייצג עולם שלא מדבר את אותה השפה ששאבה קוקו מביתה, בית עם מסורת תימנית דתית יהודית. עולם האקדמיה, בחוויה שלה, שם דגש גדול על נראות ועיסוק בחומר וכמעט שלא מדבר שפה רוחנית. פרויקט הגמר, לכן, מדבר את תהליך החזרה לאמונה של היוצרת במפגש בין שתי העולמות. הוא נוצר מתוך החוויה העוצמתית והחיבור הטהור של המשפחה והתכנסותה בתהליך האבל, ומה שהחיים מביאים איתם בשעת משבר גדול. כמו כן, הוא נוצר מתוך תהליך החיבור לאני ולבריאה, לחיים ולמוות, לאור ולחושך. התהליך כולו הביא להתקרבות של היוצרת למקום האינטימי המשפחתי, לאלוהים ושיבה לאמונה. טכניקה : מיצב פיסול, סאונד ווידאו

bottom of page