top of page

תקשורת חזותית

קישוני עזרי דנה

052-4018822

מהגרים - יומן ויזואלי על מעבר לעיר אחרת

פרופ' ירמי פינקוס ומירב שחם

יומן ויזואלי המתעד מעבר ממרכז הארץ לדרומה. במסגרת פרויקט הגמר נוצרה הזדמנות לתיעוד חוויית מעבר דירה שלעיתים נתפסת כמהלך מובן מאליו. המעבר למקום חדש וזר וכל מה שנכלל בו; מחשבות, חששות ואפילו עניינים טכניים - כולם מתועדים ביומן. התיעוד נעשה על ידי איור, כתיבת טקסטים וסקיצות.

bottom of page