top of page

עיצוב טקסטיל

קפלן שירה

052-4580503

ערוגות

הדס הימלשיין, יערה פרי

"ערוגות" הן איורים בוטניים בהקשר לטקסטיל, שנבנו מתרגום קוד דנ"א של צמחים והפשטה של הגדרות ממגדיר צמחי ארץ ישראל. השפה העיצובית מתהווה מפירוק מבנה הצמח, הרכבה מחודשת של הדימויים, והתאמתם לאריגה ולדפוס רשת. בניגוד למסורת האיור הבוטני, המשרת את המדע כייצוג חזותי, תומכים ההתבוננות בטבע, האיור והמחקר המדעי, דווקא בעיצוב הבד. חומרים : חוטי פוליאסטר, משחת הדפסה. טכניקה : אריגה בנול יד ודפוס רשת משי.

bottom of page