top of page

הנדסת תוכנה

קריצלר שמיר

050-4303434

EazyBuzy

מערכת EazyBuzy תציע למשתמש עזרה בביצוע המשימות שאליהן הוא נדרש במהלך היום, תוך שימוש בפלטפורמה נוחה ופשוטה. המערכת תציג את המשימות, תאפשר להעביר אותן למשתמש אחר ואף תציע מסלול לביצוע יעיל ומאורגן של המשימות לאותו יום. גישת הפיתוח התמקדה בממשק משתמש פשוט, ובממשקים עם גורמים שונים על מנת לקבל את כלל המידע הדרוש. האפליקציה מחשבת בעזרת אלגוריתמים שונים, תוך התחשבות בהעדפות המשתמש, ומציעה לו פתרונות בהתאם לחישובי המרחק, האילוצים, הזמן המוערך שיידרש לשהות במקום והגדרת עדיפויות המשימה.

bottom of page