top of page

עיצוב טקסטיל

רביד נעם

052-5663563

ישו אמר: "היו עוברי אורח"

הדס הימלשיין, מתי הראל

דיון ביחסי האדם והעולם, דרך ארבע דמויות, המייצגות במרחב הביתי אדמה, אש, רוח ומים. ארבעת הדמויות מעוצבות כהאנשה של יסודות כדור הארץ - מקום מחייתם של בני האדם. אנו תופסים את מקומנו בעולם כמובן מאיליו ולא כזכות, ללא הבחנה בהשפעתנו על הסביבה ותוך אבדן החשיבות לערכים אנושיים. האריגה והחומרים נבחרים במנעד תכונות, ליצר תשתית פיסולית לטקסטיל, ומלאכת הכפיים העמלנית, מעוררת מחשבות וחששות ומחזקת את הצורך לתת לה מקום וחשיבות בחיינו. חומרים : משי, צמר, כותנה, חוטי מתכת, לורקס. טכניקה: אריגה ידנית, אריגה תעשייתית.

bottom of page