top of page

תקשורת חזותית

רוזנבאום לילי

050-6721719

דומינו

אסף חנוכה ונעה שוורץ

ספר קומיקס בנושא קליטת עליה וגזענות בארץ ישראל. הקומיקס מספר את על משפחת עולים מברית המועצות בסוף שנות ה-90 ובמרכזו עומד השוני התרבותי וקשיי ההתאקלמות והקליטה בארץ. הפרויקט מעביר ביקורת חברתית על החברה הישראלית כחברה במדינה קולטת עלייה וכן מעלה את שאלת הזהות הישראלית.

bottom of page