top of page

עיצוב טקסטיל

רוזנברג סבינה

052-6350735

אי סדר שיטתי

מוריאל דז'לדטי, מתי הראל

קולקציה של פריטי לבוש, סרוגים, מעוצבים בהקשר לכאוס וסדר במרחב הציבורי. בשהותי בלונדון עברתי מדי יום בתחנת הרכבת King's Cross . חוויה שהציפה שאלות, בהקשר להשלכות ארגון המרחב הציבורי על כאוס וסדר, צורה וצורה ללא הגדרה. מפת תחנת הרכבת היא המסמן של המרחב ובו בזמן מסדירה את תנועת הציבור. חוויית המעבר בין סדר ואי סדר הניעה אינטרפרטציה סרוגה למפת התחנה, ופריטי לבוש מעוצבים בדיגום חופשי.

bottom of page