top of page

תקשורת חזותית

רוזנטל סתיו

052-4378791

Supurb

איתמר דאובה ואופיר ליברמן

סדרת סרטוני תדמית לאפליקציה דמיונית המספקת אינפורמציה על בסיס שכונתי למקומות חמים ל-Dumpster divers - ליקוט שאריות מזון מפחי אשפה. הסרטונים מציגים שלוש דרכים שונות בהן ניתן לעשות שימוש באפליקציה ואת המחויבות הקהילתית להצלחת המהלך.

bottom of page