top of page

עיצוב טקסטיל

שבס אביב

054-6499681

מזרון לרוחב

גלי כנעני, לאה פרץ, איתן בן משה

מסע של מזרוני שינה שנזרקו, מהמרחב הציבורי אל המרחב הביתי הפרטי והגופני. מזרן נטוש ברחוב הפך לאתר ארכיאולוגי. בפרויקט, הפרדתי בין השכבות, פרמתי את הרשת ואני מפסלת עם הפלדה והספוג. יצאתי מתוך ההנחה שהמזרן נושא נוכחות של גוף ויצרתי אינדקס וירטואלי לצד פעולה פיזית: איסוף ופירוק דקדקני של המזרון וחשיפתו המאפשרים מבט מחודש על החפץ, על החומרים והמבנים, ועל המטען התרבותי והרגשי אותם הוא נושא. חומרים : פלדה וספוג - מתוך מזרונים שנמצאו ברחוב. טכניקה : צילום, פיסול: פרימה, פירוק והרכבה.

bottom of page