top of page

אמנות רב תחומית

שגיא ענבר

053-5312441

ללא כותרת

אוריאל מירון

ענבר שגיא גדלה בכפר ורדים. בפרויקט הגמר שלה, היא עוסקת בדימויים פיסוליים של דובוני מים, יצורים מקרוסקופיים בעלי יכולת הישרדות בתנאים קיצוניים. בנוסף לתכונות הייחודיות שלהם, העניין של שגיא ביצורים אלה קשור גם לצורה האמבית-חייתית המוזרה שלהם. הפסלים עשויים מיריעות דבק פלסטיק ששגיא מייצרת. החומר שמתקבל הוא דק, על גבול הקרוע במקומות מסוימים ולבן על גבול השקוף. התכונות האלה של החומר נועדו לייצר גוף ליצור שהוא חסר גוף מוחשי. טכניקה: פיסול ביריעות דבק פלסטי

bottom of page