top of page

עיצוב תכשיטים

שוורץ מיטל

054-6738176

"משמעות האחת"

אורינה פרנטה מרצקי וגי קריסטין

פרויקט הגמר שלי עוסק ביחיד מול קבוצה, יחיד בתוך קבוצה, זוגיות, ומשמעות היחיד כבודד וכחלק מקבוצה. ההשראה לפרויקט היא חיי. במשך 15 שנים חייתי עם אנשים רבים וכיום אני לבד. את הפרויקט בניתי כהתייחסות למערכות היחסים שחוויתי במהלך השנים והשייכות לקבוצה. החומרים שנבחרו הם מגוונים וכוללים כסף, אלפקה, אמייל קר, פרספקס ואמייל קר בטכניקת צורפות קלאסית.

bottom of page