top of page

עיצוב טקסטיל

שחף אורית

050-2003184

תהודת זהות

מתי הראל, יובל עציוני

מהי זהות? הבחירה לעסוק בסוגיית הזהות התגבשה בהקשר טבעי להיותי ילדה מאומצת. הפרויקט שואב השראה משטיחים פרסיים מסורתיים, עמוסים באורנמנטיקה. באמצעות פרוק חזותי, נוצרה הפשטה של מערכת הדימויים העמוסה, תוך עמעום זהותם המקורית. באותו הקשר, משנה טכניקת ההדפסה בשכבות וחומרים, את פני שטח הבד ותכונותיו, ומאפשרת הגדרת זהות חדשה לבדים. חומרים: בדי קטיפה, בדי שיפון. טכניקות: דפוס רשת משי, הדפס Flock, הדפס FOIL, הדפס .Discharge

bottom of page