תקשורת חזותית

שטיינר רוני

054-4967810

המיניפולטורים

מושון זר-אביב וחנן קמינסקי

האנשה של 5 מניפולציות מתחום הרטוריקה (אמנות השכנוע), המשמשות פוליטיקאים ממפלגות הימין והשמאל. כל "מיניפולטור" הוא בעל יכולת אחרת, אשר נבחר על ידי הפוליטיקאי בעת הצורך על מנת לסייע לו. הפרויקט חושף את הצופה למניפולציות המופעלות עליו ביומיום שמטרתן להשפיע על דעתו הפוליטית.