top of page

תקשורת חזותית

שטרנברג מידר

052-6385526

זכרונות ילדות

נדב ברקן ויעל בוגן

זיכרונות ילדות משנות התשעים, מוצגים בשפה חזותית השואבת השראה מעולם משחקי מחשב ישנים. השפה הויזואלית נשענת על מאפיינים חזותיים של משחקי מחשב שהיו קיימים בתקופה בה נוצרו הזיכרונות. כל אחד מתשעת הזיכרונות מכיל מסך פתיחה, סיפור ומהלך משחק המבטאים את הדמיון הרב שליווה אותי בסיטואציות רבות בילדותי. הצגתם יחדיו ובו-זמנית יוצרת חוויה מורכבת של עולם ילדות.

bottom of page