top of page

תקשורת חזותית

שלי בר

054-3011893

הגג הורוד

נירית בנימיני ובן בנחורין

מעטפת עיצובית ל"גג הורוד", מרכז להלנת חירום לצעירות וצעירים להט"בים בגילאי 18-25. הפרויקט נוצר במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת "אותות" המפעילה את ״הגג הורוד״ במטרה לתת מענה חוץ־ביתי לבני נוער וצעירים בסיכון מאוכלוסיות קצה.

bottom of page