top of page

עיצוב תכשיטים

שלמה ונסה

050-2382238

Inside out

אורינה פרנטה מרצקי וענת אבוקיה גרוזובסקי

פרויקט הגמר שלי עוסק בהוצאת הפנים אל החוץ. המחקר הצורני בפרויקט שלי שואב השראה מהאיברים הפנימיים שבתוך גוף האדם, ובצורות גאומטריות. העשייה שלי עוסקת בפירוק צורני שנבנה לתוך קומפוזיציה מסוימת, מה שמאפשר לי להפוך דו ממד לתלת ממד על ידי הרמת משטחים. מה שסיקרן אותי בנושא זה היא המהלך של לקחת משהו שמעורר דחיה אצל רוב האנשים ולהפוך אותו לאסתטי, מושך ונקי. חומרי הפרויקט הם אלפקה, פורמייקה ורשת בטכניקת צורפות קלאסית והדפסה תלת ממדית.

bottom of page