top of page

עיצוב תעשייתי

שם טוב עמליה

050-7880646

ROOTS

דוד ספקטר

עיבוד טכנולוגי מתקדם לכלי בישול קדומים והתאמתם לשימוש המודרני. הארוחה והבישול מסמלים את הרגע בו האדם הפך ליצור חברתי ותרבותי. המשתמש המודרני מקיף עצמו במוצרים בעלי טכנולוגיות מתקדמות, לרוב נטולות תהליך אשר מספקות תוצאות מידיות ומוחלטות במינימום מאמץ. חזרה לתהליך הראשוני, לעשייה פיזית דרך חומר פראי אשר עבר מניפולציות טכנולוגיות במינונים שונים כדי להתאים למשתמש המודרני, מאפשרת חיבור ישן חדש של המשתמש לחוויית העשייה הבסיסית והאינטימית של הכנת אוכל במטבח העכשווי.

bottom of page