top of page

עיצוב טקסטיל

שמש נופית וסיני שירה

054-7731267, 052-5414737

ערפל

הדס הימלשיין, דנה בן שלום

סדרת בדים ארוגים, נתונים להשפעות בלתי צפויות של אשפרה, בהשראת ערפל סמיך. תגובת חוטים לתהליך אשפרה היא בלתי צפויה, ומפנה אותנו להישען על תופעות טבע, כמו הליכה בערפל. בסדרת האריגים אנו שואפות להפוך ערפל לחומר טקסטיל מוחשי ומעורפל בו-זמנית, בעל נפח, רך למגע, ומעוצב בצבעוניות עמומה. ממנעד הטקסטורות, הצבעים והתחושות של הימצאות בערפל, אנו מייצרות עולמות בד, המעניקים כסות, מגן- סביבה מעורפלת ומסוככת באותה עת. חומרים : כותנה, צמר. טכניקה: אריגה בנול תעשייתי

bottom of page