top of page

עיצוב תעשייתי

שפלב אלכסנדרה

052-677476

FONO

אמיר ליפסיקס

גוף תאורה ביתי המשמש כתאורת לילה או כתאורת מעברים. ההדלקה והכיבוי של האור מתבצעות באמצעות החלקה של הנורה עצמה על מסילה ששקועה בקיר. בניגוד למרבית גופי התאורה נדלקים באמצעות מתג, FONO הוא גוף תאורה ומתג בעת ובעונה אחת. גם בתנאי חושך ניתן לזהותו באמצעות מגע ומישוש זאת בעקבות החומרים השונים ממנו הוא עשוי. שינוי פעולת ההדלקה הפכה ממובנת מאליה לחוויה חדשה ומפתיעה בזכות כך שהפעולה הופכת את המשתמש לחלק פעיל בשימוש במוצר.

bottom of page