top of page

עיצוב תכשיטים

שרבטוב ענהאל

053-6209378

חומר דיגיטלי

בתיה ואנג וגילי גולן

גוף-חומר-דיגיטל-חומר-גוף: סכמה זו מבטאת את האבולוציה בתהליך העבודה שלי. אובייקט הנוצר על ידי לחיצת הגוף לחימר בטכניקת לואו-טק פשוטה ואינסטינקטיבית, כעת הופך לאובייקט היי-טק חדשני, מעוצב ומחושב, המצליח לשמר את אותה התממשקות ראשונית לגוף האורגני. לשם כך אתגרתי את מיטב הטכנולוגיות הקיימות, החל מסריקות תלת ממד וכלה ביכולות ההדפסה החדשניות ביותר הקיימות כיום ליצירת תכשיטים חדשים בפולימרים.

bottom of page