top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

תל-אביבי ניצן

054-7538815

בי(נ)תנו

שכונת בי(נ)תנו היא שכונה שלמדה מטעויות העבר של שכונת "בנה ביתך" ולכן היא מציעה צורת מגורים חדשה במטרה לייצר פרטיות המבוססת על אינטראקציה עם הסביבה ועל הרגשה של שייכות למרחב הציבורי. במקום חללים מוגדרים ופונקציונאלים המגדירים את השכונה, הפרויקט מציב מרחבי מעבר שהתנועה הקונקרטית בתוכם היא זו שמעצבת כל פעם מחדש את הגבול העדין והדינמי בין הפרטי והציבורי.

bottom of page